jak se připojit na wifi síť
Hlavní stránka » Bowling » Bowling pravidla hry

Bowling pravidla hry

Princip hry

Hra se sestává z deseti kol, tzv. frame. V každém hodu (s výjimkou posledního) má hráč dvě možnosti, aby srazil deset kuželek na konci dráhy. V případě sražení všech deseti kuželek prvním hodem, tzv. strike, se druhý hod již nehází a hraje další hráč. Pokud se v desátém kole hráči podaří alespoň druhým hodem srazit všechny kuželky (tzv. spare), hází ještě jednou, tedy potřetí. V případě, že v desátém kole hráč prvním hodem všechny kuželky shodí, má ještě další dva pokusy.

Počítání bodů

Za každou sraženou kuželku má hráč jeden bod. Pokud hráč hodí strike, k hodnocení daného framu se mu připočítávají ještě body z následujících dvou vypuštění koule, v případě spare se mu k hodu připočítávají body z jednoho následujícího vypuštění (což je i důvod hodu navíc v posledním kole v případě strike). V jedné hře lze tedy dosáhnout maximálně 300 bodů (12 po sobě jdoucích striků).

Jak uhrát 300 bodů

Celkový počet 300 bodů se ve hře získá díky zahrání striku ve všech 10 kolech (framech). Protože tedy bylo všech 10 kuželek sraženo jedním hodem (tedy strikem), jsou k bodům získaným v aktuálním frame (10 bodů) připočítávány bodové zisky z následujících dvou framů. Situaci dokumentuje tabulka níže:

Frame Počet sražených kuželek Počet bodů z frame Nasčítávání bodů
1 10 30 = 10 (z frame 1) + 10 (z frame 2) + 10 (z frame 3) 30
2 10 30 = 10 (z frame 2) + 10 (z frame 3) + 10 (z frame 4) 60
3 10 30 = 10 (z frame 3) + 10 (z frame 4) + 10 (z frame 5) 90
4 10 30 = 10 (z frame 4) + 10 (z frame 5) + 10 (z frame 6) 120
5 10 30 = 10 (z frame 5) + 10 (z frame 6) + 10 (z frame 7) 150
6 10 30 = 10 (z frame 6) + 10 (z frame 7) + 10 (z frame 8) 180
7 10 30 = 10 (z frame 7) + 10 (z frame 8) + 10 (z frame 9) 210
8 10 30 = 10 (z frame 8) + 10 (z frame 9) + 10 (z 1. hodu frame 10) 240
9 10 30 = 10 (z frame 9) + 10 (z 1. hodu frame 10) + 10 (ze 2. hodu frame 10) 270
10 1. hod 10 30 = 10 (z 1. hodu frame 10) + 10 (ze 2. hodu frame 10) + 10 (ze 3. hodu frame 10) 300
2. hod 10
3. hod 10

 

 

Text pravidel je čerpán z české encyklopedie Wikipedia.

Bowling bar restaurace Ždírec
Žďárská 622
Ždírec nad Doubravou

+420 776 222 039